Privileges

Specifieke drone missies en privileges

Als voormalig ROC-houder vliegt Aboriginal Beheer onder de ConOps RoabL. Deze ConOps is binnen
in overeenstemming met de privileges en beperkingen voor ROC-houders onder de Nederlandse Onbemande Luchtvaartuigen Regeling onbemande luchtvaartuigen.

Deze ConOps kent een aantal voorwaarden die in het document zijn gedefinieerd ‘Transposition+Criteria+General.pdf’ van ILT. De voorwaarden zijn:

De maximale karakteristieke afmeting van de UAS is 3 meter

 • Typische kinetische energie < 34 KJ
 • Maximale werkhoogte 120 meter AGL
 • Operaties in atypisch luchtruim (maximaal 30 meter afstand van gebouw/object)
 • VLOS boven dunbevolkt gebied
 • VLOS boven gecontroleerd grondgebied (in bewoond gebied alleen in combinatie met atypisch
 • luchtruim)
 • Thethered drones (M1 = laag)
 • Geen testen van experimentele vluchten
 • Aangrenzende gebieden die zich buiten de grondrisicobuffer bevinden, kunnen bijeenkomsten van mensen bevatten
 • Aangrenzend luchtruim dat buiten het operationele volume ligt, kan tot en met ARC-
 • D-luchtruim.
 • TMZ/RMZ onderworpen aan SERA-regels en -beperkingen, tenzij lokaal gepubliceerd
 • procedures wijken daarvan af

Specifieke vlucht procedures

Aan specifieke missies worden aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn beschreven door 3D GEO DATA.com / Aboriginal Beheer BV in de volgende procedures: