Metingen en berekeningen

Hebben wij uw project eenmaal digitaal mogen vastleggen, dan beschikt u via onze Survey Portal over een weelde aan data-informatie

De meest uiteenlopende metingen en berekeningen kunt u eenvoudige, middels enkele klikken realiseren. U kunt ook ontwerptekeningen toevoegen. Elk onderdeel komt in een eigen laag zodat je altijd naar wens het project kan monitoren, de verschillen kan waarnemen en waar nodig op tijd kan bijsturen. Het delen van informatie is ook eenvoudig. Middels een autorisatieplan kan toegang worden gegeven tot het project. Alle metingen en berekeningen kunnen worden voorzien van een rapportage

Dit alles is toe doen zonder kostbare investeringen zoals dure hard- en specifieke software. 

Metingen en berekeningen zijn eenvoudig te realiseren

Vergelijk met het nieuwste ontwerp

Meet het verschil in volume tussen de geselecteerde gebied en het meest recent geüploade ontwerp oppervlak.

Vergelijk met vorige gebied

Meet de voortgang of verandering in volume tussen uw geselecteerde gebied en uw vorige site-gebied.

Vergelijking van dwarsdoorsneden

Bekijk een dwarsdoorsnede van een of meer ontwerpen of onderzoeksoppervlakken langs een bepaalde lijn.

Ontwerp tot ontwerp

Meet de verandering in volume tussen twee ontwerpen binnen een veelhoek.

Vooruitgang grondwerken

Meet de voortgang van de site sinds de vorige gebied en aan de hand van het meest recent geüploade ontwerp oppervlak.

Hoogtegeschiedenis

Volg de hoogteverandering op een specifiek punt over meerdere onderzoeken.

Basisvolume

Meet het materiaalvolume binnen een veelhoek.

Voorraad

Meet een voorraad met behulp van een slimme basis, referentieniveau of aangepaste basis. Gebruik de sjabloon Voorraadmeting om aangepaste voorraad inventarisrapporten te maken.

Volume vanaf laagste punt

Meet het volume met behulp van een horizontaal basisvlak verankerd door het laagste punt van uw polygoon. Tip: Deze sjabloon is handig voor het meten van putwanden, banken en straalvolumes.

Berm-check

Meet veiligheidsbermen, dammen, zwaden of andere barrières. Trek een lijn over de barrière om de hoogte en breedte te berekenen.

Afstand

Trek een lijn tussen twee of meer punten en meet de totale oppervlaktelengte, punt-tot-punt afstand en horizontale afstand.

Hoogteverschil

Trek een lijn tussen twee of meer punten en bereken het hoogteverschil tussen de punten.

Punt van meting

Markeer functies en interessante plaatsen op uw site, zodat u deze eenvoudig kunt bijhouden of delen met uw team.

Weggraad

Teken een lijn langs een weg-, trottoir- of spoorgedeelte om de helling als graad, percentage of verhouding te berekenen.

Veiligheidsrisico

Markeer veiligheidsrisico’s en wijs een ernst niveau toe.

Hellingshoek

Teken een lijn langs een willekeurige helling om de hellingshoek in graden, als percentage of als verhouding te berekenen.

Oppervlakte

Meet de oppervlakte binnen een veelhoek.

Ontwerptekeningen toevoegen en data verrijken

De 3D Survey Portal wordt aangestuurd doormiddel van krachtige servers. Hierdoor kun je snel een eenvoudig data verrijken en alles in 3D inzichtelijk krijgen. Engineers kunnen project simulaties uitvoeren, en waar nodig kunnen ze het ontwerp aanpassen. 

Concept tekeningen en de werkelijkheid worden eenvoudig met elkaar inzichtelijk gemaakt.
Volume berekeningen zijn in enkele klikken inzichtelijk.
Objecten met een volume kunnen eenvoudig worden aangepast zodat deze niet worden meegerekend.
Ondergrondse infra zoals een drinkwaterleiding wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt.
Hoogte verschillen in grondverzet worden inzichtelijk gemaakt.
Door het uploaden van Jarkus raaien (tekeninigen), kunnen volume aan zand worden berekend.
Engineering tekeningen worden geupload, waardaar een project simulatie eenvoudig kan worden weergegeven met de werkelijkheid. Ook kunnen diverse berekeningen gemaakt worden.