Drone mapping voor infrastructuur

Tijdwinst en kostenbeheersing bij infraprojecten

Digital Twin voor de infra

Geo data is essentiële informatie voor het ontwerpen, plannen en beheren van infrastructuur. 3D GEO DATA geeft inzicht in de ruimtelijke ligging van objecten en kenmerken in de omgeving. Door het gebruik van geo data kan informatie worden geanalyseerd, gevisualiseerd en gesimuleerd om zo de besluitvorming te ondersteunen bij het ontwerpen van infrastructuur.

De specialisten van 3D GEO DATA werken al ruim 25 jaar in de wereld van de infra. Met deze kennis werken we nu aan het realiseren van accurate Digital Twins. De situatie buiten direct binnen op je scherm in 3D. 

Wij digitaliseren onder ander voor:

 • Grondverzet;
 • Wegenbouw;
 • Kabel- en leidingtracés;
 • Hoogspanningsnet;
 • Open ontgraving en boringen;
 • Bouwkundige opnames (nulmeting versus resultaatmeting).
Wij voeren onze werkzaamheden uit in opdracht van:
3D GEO DATA legt al jaren de basis voor gas, water, data en energie projecten
3D GEO DATA is de professionele, drone mapping, partner op het gebied van GEO-informatie

Animatie hieronder is een 3D weergave van een hoogspanningsnet. Met een hoge kwaliteit en accurate point cloud wordt de situatie buiten als een ‘digital twin’ in de 3D Survey Portal weergegeven.

De voordelen van drone data voor infrastructuur: nauwkeurigheid, efficiëntie en kostenbesparing

Naast het bieden van gedetailleerde inzichten in de ruimtelijke ligging van objecten, kan drone data voor infrastructuur ook aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Door het gebruik van drones kunnen objecten en grondgebieden snel en nauwkeurig worden ingemeten. Drone data is een waardevolle aanvulling op de bestaande traditionele methoden om project informatie (inspecties en metingen) vast te leggen.

Dit resulteert niet alleen in tijdsbesparing, maar ook in aanzienlijk lagere kosten voor de opdrachtgevers. Bovendien kunnen de verkregen gegevens direct worden geanalyseerd en geïntegreerd in digitale tools en systemen, waardoor het plannings- en besluitvormingsproces wordt gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Kortom, met drone data voor infrastructuur kunnen opdrachtgevers op diverse punten profiteren, denk aan:

 • nauwkeurigheid
 • accuratesse
 • veiligheid
 • snelheid
 • kostenbesparing
 • efficiëntie

Met 3D GEO DATA een betere capaciteitsplanning van mens en materieel

Vandaag de dag is iedereen bezig met het efficiënter plannen van mens en materieel. Bij alle afdelingen, van engineering tot uitvoering, ligt de werkdruk aardig hoog. Keuzes moeten dagelijks genomen worden. Dat komt vaak niet ten goede van de kwaliteit en projectperformance. 

Door de inzet van drone technologie zoals bijvoorbeeld drone mapping op locatie, ontlasten we niet alleen de engineers en landmeters op dat moment, maar creëren we een complete 3D project informatie portal. Als het project in de portal staat, beschikt u over een weelde aan informatie zoals metingen, berekeningen en rapportages. Hiermee kan veel tijdwinst geboekt worden. Onnodige en tijdrovende werkzaamheden behoren tot het verleden.      

Ontdek de kracht van 3D GEO DATA voor de infrastructuur en transformeer uw projecten naar een hoger niveau. Neem nu contact met ons op om te profiteren van onze geavanceerde technologieën, nauwkeurige metingen en efficiëntieverbeteringen. Samen zorgen we voor kostenbesparingen, betere besluitvorming en een succesvolle realisatie van uw infrastructuurprojecten.