Drone mapping voor aannemers

Werk als aannemer accuraat, snel, veilig en kostenbesparend

Drone mapping voor aannemers

Bij projecten voor infra en bouw is er een grote behoefte aan accurate en nauwkeurige project informatie. Drone mapping levert accurate en nauwkeurige 3D modellen op voor de bouw en infra. De aannemer werkt hierdoor beter, sneller, veiliger en goedkoper.

Als aannemer wilt u de complexiteit van een project inzichtelijk hebben. Een 3D projectmodel helpt hierbij. Zo kunnen problemen, vertragingen en kosten voorkomen worden die ontstaan door een gebrek aan inzicht. Drone mapping is dan ook de uitkomst voor de aannemer. Project informatie kan, afhankelijk van de doelstelling en het soort project, op twee manieren worden ingewonnen: 

Met drone mapping brengen we elk project in kaart in de vorm van een digital twin. Zo is er nooit meer onduidelijkheid over de exacte gegevens. U beschikt bijvoorbeeld altijd over een betrouwbare nul-meting en resultaatmeting. Alle details die benodigd zijn worden zichtbaar gemaakt in 3D. In de onderstaande informatie geven we meer specifieke informatie over de toepassing van “Drone meting voor aannemer” bij projecten in de infra en bouw.

Concept tekeningen als ook de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen zijn eenvoudig te vergelijken
Een nul meting van het complete project of werklocaties met toegangswegen, alles beschikbaar als 3D terreinmodel
Exacte locatie punten worden eenvoudig weergegeven in de 3D Survey Portal

Aanvulling voor aannemers

Voor de aannemer zijn wij een toegevoegde waarde op hun huidige manier van werken. De afdeling engineering of het bedrijfsbureau kan gewoon de huidige manier van werken handhaven. Wij faciliteren op eenvoudige wijze dat data, tekeningen en bijvoorbeeld KLIC-meldingen kunnen worden toegevoegd aan de 3D Survey Portal. Het project wordt 3D inzichtelijk weergeven en simulaties laten zien waar risico’s kunnen ontstaan.

Wij ontzien de aannemers ook in de toename van werkdruk. Met onze expertise zorgen we voor:

  • Tijdwinst op locatie door engineering;
  • Snelle en eenvoudige calculaties en metingen;
  • Met een simpele klik rapportages samenstellen;
  • Direct inzicht en overzicht als 3D model;
  • Eenvoudig tekeningen toevoegen;
  • Eenvoudig project informatie delen met derden.

Als engineer, projectleider of calculator houd u focus op de dingen die voor u van groot belang zijn. 

Voorbeeld van AutoCAD/Civil3D. Drone data voor engineeringbureau
Engineering in combinatie met drone maping geeft een weelde aan project informatie
Project simulaties (boven als ook ondergronds) brengen vroegtijdig risico's aan het licht.

3D data voor omgevingsmanagement en stakeholders

Elke aannemer streeft ernaar om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij is inzicht, helderheid en communicatie van groot belang. Als aannemer kunt u het project in 3D laten zien aan stakeholders. Een juiste beeldvorming van het project in de meest natuurlijke omgeving (digital twin) levert veel vertrouwen op bij omwonenden en betrokken partijen. Met de 3D Survey Portal kan de omgevingsmanager direct zijn of haar voordeel doen. U krijgt sneller de handen op elkaar en dat komt ten goede van de planning.

3D GEO DATA maakt project monitoring en volume berekeningen eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk
In de 3D Survey Portal wordt de situatie direct in 3D zichtbaar. Hieronder is te zien wat de verschillen zijn tussen de concept tekening (AutoCAD/Civil3D) en de werkelijke situatie buiten. Drone data voor engineeringbureau
De verschillen worden inzichtelijk. Tekeningen met de buiten situatie als layers in de 3D Survey Portal
Met drone mapping worden lange tracés en grote oppervlakte accuraat met de hoogste nauwkeurigheid ingemeten

Veiligheid boven alles

Als aannemer staat veilig werken op nummer 1. Onveilige situaties voor mens, dier en milieu wilt u hoe dan ook vermijden. De inzet van drones, voor het inwinnen van project informatie, verlaagt het risico op incidenten en verhoogt de persoonlijke veiligheid.    

Met drone mapping winnen we nauwkeurige XYZ waarden in, zelfs in gebieden die niet of amper toegankelijk zijn. Met een drone wordt data slim en veilig ingewonnen zonder dat er gevaarlijke situaties worden gecreëerd.

Daarnaast is 3D GEO DATA volledig gecertificeerd volgens de Europese wetgeving. Wij als organisatie moeten voldoen aan de meest strenge veiligheidseisen die u u maar kunt bedenken. ILenT (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) voert met regelmaat audits uit bij professionele drone bedrijven. Alles is gericht op veilig werken en veilig handelen

Veiligheid bij 3D GEO DATA is een mentaliteit, een structuur en een cultuur.

Wilt u meer informatie rondom veiligheid en hoe wij hiermee omgaan, klik dan op de button hieronder.

Het project als een Digital Twin

Het werken met onze data en 3D Survey Portal levert veel tijdwinst op. U beschikt direct over een grote hoeveelheid informatie zoals metingen, berekeningen en andere belangrijke items.

De buiten omgeving voor 98% digitaal (in 3D) op uw scherm zorgt voor maximale controle en inzicht in de situatie. Of het nu gaat om een nulmeting of dat u de getekende nieuwe situatie wilt simuleren, het kan allemaal eenvoudig en snel.

Drone meting voor aannemer. orth fotografie

Wilt u meer lezen over project digitalisatie oftewel digital twins? Klik dan hieronder op de button.

Bouwkundige opname met drone, het nieuwe schouwen

Werkzaamheden op gevoelige locaties vragen als nooit tevoren extra aandacht en dus data informatie. Het schouwen bij woningen, objecten of kunstwerken doen wij flexibel vanuit de (variable) hoogte. Ons drone team registreert meer dan dat ooit voorheen is behaald. Middels hires grid fotografie worden details vastgelegd. Bouwkundige opnames met drones is dan ook een aanvulling op de bestaande manier van schouwen. 

bouwkundige opname met Drones. Drone meting voor aannemer

Wilt u meer te weten komen over onze bouwkundige opnames? Klik dan op de onderstaande button.

Ondergrondse infra in een 3D point cloud

Er zijn werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in een bouwput. Met regelmaat worden de aanwezige kabels en leidingen blootgelegd. Het is handig om de situatie goed vast te leggen.

Met onze gimble-techniek verzorgen we een Digitale Twin van de ondergrondse infra.

Voor het renoveren (relining) van riool- en waterputten is deze techniek ook goed geschikt.

Wilt u meer weten over deze toepassing? Neem dan contact met ons op. 

Ondergrondse digital twin met drones en 3D point cloud