CTR gebied

Wat is een CTR gebied?

Een CTR, Controlled Traffic Region, is een specifiek gedefinieerd luchtruimgebied in de luchtvaart dat onder de controle en supervisie staat van luchtverkeersleiding. Het doel van een CTR is om het luchtverkeer binnen dat gebied te regelen, coördineren en zorgen voor veilige en efficiënte bewegingen van vliegtuigen. Dit gebied bevindt zich vaak rondom een belangrijke luchthaven.

Voor drones betekent het opereren binnen een CTR-gebied dat strikte regels en beperkingen moeten worden nageleefd om de veiligheid van zowel bemande vliegtuigen als drones te waarborgen. Drones kunnen niet zomaar vrij in een CTR-gebied vliegen vanwege het risico op botsingen en verstoring van het luchtverkeer. Vaak zijn er hoogtelimieten en specifieke procedures en de nodige autorisaties vastgesteld voor dronevluchten binnen deze zones.

Het belang van een RT-officer bij dronevluchten binnen een CTR-gebied

In Nederland zijn de mogelijkheden in het luchtruim redelijk beperkt, wat heeft geleid tot het opstellen van aanvullende specifieke regels. Eén van deze regels vereist dat je binnen een CTR-gebied (civiel/defensie) over een RT-officer beschikt als onderdeel van het operationele drone team.

Drone operatie in een CTR gebied
De RT Officer krijgt akkoord van de luchtverkeersleiding voor aanvang drone operatie
Een 12 meter hoge mast is noodzakelijk om een goede verbinding te maken met de luchtverkeersleiding

CTR gebieden Nederland

In Nederland heb je verschillende CTR gebieden. Deze gebieden bevinden zich voornamelijk naast de verschillende luchthavens. Zo heb je onder andere rond Schiphol, Eindhoven AirPort en het vliegveld in Maastricht een gecontroleerd CTR-gebied. Hier mag je dus, in de regel, met drones niet vliegen. Daarnaast geeft Rijksoverheid aan dat je ‘minimaal 3 kilometer’ uit de buurt moet blijven van vliegvelden. 

Bij 3D GEO DATA hebben we de benodigde autorisaties om WEL in deze gebieden te vliegen. 

De CTR-gebieden in Nederland zijn in onderstaande afbeelding weergegeven met blauwe cirkels of gebieden. 

Vliegmap CTR-gebieden in Nederland
Vliegmap CTR-gebieden in Nederland

3D GEO DATA heeft een eigen RT-officer binnen het droneteam

De RT-Officer speelt een belangrijke rol in droneprojecten die binnen een CTR vallen. De RT-Officer is samen met de Pilot-In-Command (PIC) verantwoordelijk voor het monitoren en beheren van de drone-operaties. De RT-officer communiceert met de luchtverkeersleiding en de PIC. Hij neemt onmiddellijk actie bij onvoorziene omstandigheden of meldingen die hij ontvangt vanuit de luchtverkeersleiding.

Ook de RT-Officer moet de nodige certificaten hebben. Het is niet toegestaan om zonder de juiste papieren apparatuur te gebruiken die signalen kunnen uitzenden, en je moet kennis en kundigheid hebben om te communiceren met de luchtverkeersleiding. Voor droneoperaties binnen een CTR-gebied moet je ook de benodigde professionele apparatuur tot je beschikking hebben. Elke vlucht moet vooraf gemeld worden en akkoord worden bevonden door de luchtverkeersleiding / LVNL.

Bij 3D GEO DATA staat veiligheid boven alles. Daarom vinden wij het belangrijk dat we een vaste RT-Officer binnen ons team hebben, een professional die een synergie vormt met de PIC en de overige teamleden.

Professionele communicatiemiddelen zijn noodzakelijk