Grid fotografie met drones, Drone meting voor gemeentes

Drone meting voor gemeenten

In control zijn als asset- en omgevingsmanager en bij juridische vraagstukken

Gemeente gebaat bij drone mapping en bouwkundige opnames

Bij het analyseren van de gemeentelijke infrastructuur komen diverse aspecten naar voren. Nieuwe projecten vereisen aansluiting op bestaande infrastructuur, terwijl ook veel verouderde infrastructuur vervangen moet worden. 

Deze projecten vinden vaak plaats in een complexe ondergrondse omgeving, waarbij open ontgraving vaak het enige haalbare is. Het graven van sleuven en putten is noodzaak om iedere stakeholder te voorzien van de juiste nutsvoorzieningen.

Als assetmanager of omgevingsmanager binnen de gemeente bent u verantwoordelijk voor dergelijke projecten. Het streven is om volledige controle te hebben en optimaal te kunnen sturen.

Vóór de start van het project wordt u geconfronteerd met uiteenlopende belangen en tijdens de werkzaamheden ontstaan er risico’s. Dit alles maakt het niet eenvoudiger. Een nauwkeurige en hoogwaardige nulmeting kan echter helpen. 

De situatie middels drone mapping vastleggen als een 3D model (digital twin) en hoge kwaliteit bouwkundige opnames van panden, objecten en kunstwerken is de basis waarmee u in control bent. Op een eenvoudige manier de begin situatie, alsook de eindsituatie in detail bekijken en vergelijken, daar doet u direct uw voordeel mee. Een bijkomend voordeel is dat deze informatie de onnodige kosten die komen kijken bij juridische vraagstukken tot een minimum beperkt.

Voorbeeld van drone mapping gezien vanuit de drone op hoogte

Bouwkundige drone opnames voor gemeentes

3D GEO DATA werkt samen met gemeenten voor het uitvoeren van bouwkundige opnames met drones. Een drone is enorm nauwkeurig en efficiënt. Het project of object wordt vanuit verschillende hoeken en hoogte in hoge resolutie beelden weergegeven.

Om bouwkundige drone opnames te maken, als voorbeeld een woongebied, komen veel aspecten naar voren. Voordat er gevlogen wordt, is er een operationele autorisatie nodig die wordt afgegeven aan de drone operator door ILenT. Zijn de vluchtplannen en risico-analyse volledig en doordacht uitgewerkt? Zijn er voldoende mitigerende maatregelen genomen om het werk veilig uit te voeren?

Onze gecertificeerde specialisten weten precies hoe ze bouwkundige opnames veilig en snel kunnen uitvoeren. Met onze professionele drones en specifieke camera’s leggen we middels grid-fotografie elk detail vast.

Als gemeente beschikt u direct over een willekeur aan informatie. U kunt eenvoudig projecten monitoren, de condities in detail bekijken en scheurvorming constateren welke bijvoorbeeld voor aanvang, tijdens of na een bouwproject zijn ontstaan.

Bouwkundige opnames worden gedetailleerd vastgelegd in hoge resolutie grid fotografie. Drone meting voor gemeentes
Hoge resolutie bouwkindige grid fotografie
Eenvoudig en overzichtelijk de situatie terug kijken
Alle details worden tijdens de nul meting vastgelegd

Woonwijk gedigitaliseerd middels drone mapping

Bij het vervangen of het aanleggen van nieuwe infrastructuur binnen gemeentes worden hele straten en/of wijken opengelegd.

Vaak worden zwaardere machines voor langere tijd ingezet om de werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft consequenties voor de grondzetting en de zetting van woningen.  

Als gemeente wilt u graag de situatie onder controle hebben en houden. Hierbij helpt een nauwkeurig en accuraat 3D model.  

3D GEO DATA heeft veel ervaring in drone mappingdata processing en zorgt ervoor dat u toegang krijgt tot de 3D Survey Portal (digital twin). Zonder te investeren in dure hard- en software, beschikt u over een weelde aan project informatie.

Miljoenen punten met accurate en nauwkeurige XYZ waarden geven als puntenwolk de omgeving perfect weer. U krijgt toegang tot een weelde aan informatie via onze 3D Survey Portal. U hoeft niet te investeren in dure hard- en software, u heeft alles eenvoudig (beveiligd en met verschillende autorisatieniveau’s) tot uw beschikking.     

3D point cloud weergave in de 3D Survay Portal, 3D Drone mapping. Drone meting voor gemeentes
Voorbeeld van een gedetailleerde 3D Point cloud
Drone meting voor aannemer. orth fotografie
Voorbeeld van een woonwijk in 3D met drone mapping

Regenwater simulatie geeft gemeenten meer inzicht

Met de toenemende klimaatverandering worden we regelmatig geconfronteerd met langere periodes van droogte en intense neerslag. Dit vormt niet alleen een uitdaging op individueel woningniveau, maar ook als gemeente is het essentieel om hierop zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Kennis is noodzakelijk
Regenwater stroomt altijd op de meest eenvoudige manier naar het laagste punt. Voor de gemeente is het dan ook van groot belang om te weten hoe de hoogteverschillen liggen en waar het regenwater heen wil. Kennis over de ligging van straten, wegen, stoepen, groenstroken en afvoeren moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dit is goed te zien als het vaak te laat is en het water al voor overlast heeft gezorgd. 3D GEO DATA kan op voorhand meer inzicht geven in deze situatie met een wateranalyse.  

Een Digital Twin verrijkt het inzicht
Big data, oftewel een digital twin, is hierbij een uitkomst. Alle data die we middels drone mapping hebben ingewonnen wordt bij het processen verwerkt tot een nauwkeurig 3D model. Miljoenen accurate puntjes, met elk een eigen XYZ-waarde, vormen de basis, waarmee u eenvoudig in onze 3D Survey Portal waterstroming kunt simuleren.

Waterstroming analyse eenvoudig in beeld
Normaal gesproken leidt traditionele landmeting met een tiental of honderdtal punten tot een 2D situatie. Echter is het moeilijk om hieruit de juiste conclusies te trekken. Onze rekenmodellen en analyse worden op basis van een grotere hoeveelheid aan data zichtbaar gemaakt.

U hoeft hiervoor geen extra investering te doen. Door onze online Survey Portal bespaart u veel geld aan dure hard- en software. Onze portal is direct zichtbaar en goed beveiligd op uw eigen PC, iPad of telefoon.

Interesse om eenvoudig meer inzicht te krijgen in de condities bij wateroverlast? Neem dan contact met ons op.

Afbeelding hieronder geven de orthofoto en de waterstroming analyse weer. 

Afbeeldingen hieronder geeft in 3D de waterstroming analyse weer. 

Hoogte inspectie en superzoom beelden

Door het uitvoeren van drone-inspecties op grote hoogte, zoals bij bruggen, hoge panden en andere kunstwerken, is het niet nodig om handmatige inspecties uit te voeren. Dit draagt bij aan een verbeterde nauwkeurigheid en een aanzienlijk hoger veiligheidsniveau in het werkproces.

Als gemeente wilt u graag het beste voor de inwoners, waarbij een veilige omgeving nummer 1 is. Drone inspecties geven een beter inzicht in wat de condities en risico’s zijn bij hogere objecten, daken en constructies.    

Het inspecteren op hoogte bracht voorheen altijd de nodige persoonlijke risico’s en ongemakken met zich mee. Vaak werd de omgeving afgezet om gebruik te kunnen maken van (onhandige) hoogwerkers.

Kortom, middels het gebruik van professionele drones en geavanceerde camera’s met superzoomcapaciteit, zijn wij in staat om veilig en snel een eerste inspectie uit te voeren. Vanuit diverse hoeken en hoogtes leggen wij gedetailleerde beelden vast, waardoor geen enkel detail aan onze aandacht ontsnapt.

Hieronder een voorbeeld van een industriële inspectie.

Wij kunnen op ruime (veilige) afstand van het object onze werkzaamheden uitvoeren. Zoals dit voorbeeld op 75 meter afstand.
Als voorbeeld. 5X zoom met een speciale inspectie camera
Als voorbeeld. De superzoom camera legt details vast. Zoals hierboven 160X zoom (max. 200X zoom).

Warmtebeeld geeft inzicht in energieverlies

Wilt u weten of een gebouw te veel energie verliest? Met warmtebeelden kunnen we hier inzicht in krijgen. Door middel van een thermische camera kunnen warmte- en koude-lekkages worden vastgelegd. 

Op de dag van vandaag is er veel te doen over energie. Waarin en waarmee kunnen we kosten besparen? Welke investering is het meest rendabel? Waar is het meeste resultaat te behalen? Bij deze vragen moet u natuurlijk een goed beeld hebben van waar energieverlies (warme of koude energie) plaatsvindt.

Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën waarmee we in negen warmte/kleur paletten de nodige temperatuurverschillen kunnen waarnemen. Naast het waarnemen van objecten zijn we ook in staat om de temperatuur te meten. Met behulp van een warmte-equalizer kunnen we de onder- en bovengrenzen van de temperatuur instellen en visueel weergeven.

Door de inzet van professionele drones en thermische camera’s leggen onze (drone) experts elke vorm van temperatuurverschillen vast. Op basis van deze data kunnen toekomstige plannen en investeringen beter worden overwogen. Besparen op energie begint bij 3D GEO DATA.    

Hieronder ziet u een industriële warmte meting.  

Thermische warmtebeelden met drones. Drone meting voor gemeentes
Als voorbeeld van een thermisch beeld in combinatie met het gewone herkenbare beeld

Ondergrondse infra in een 3D point cloud

Ondergrondse digital twin met drones en 3D point cloud

Met drone en data technieken verzorgen we een digitale twin van ondergrondse infra. Van point cloud data maken we een 3D model van de ondergrondse infra. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in werkputten of waterputten.

Of het nu gaat om het maken van gedetailleerde bouwkundige opnames voor woningbouwprojecten, het inspecteren van bruggen en kunstwerken op grote hoogte, het detecteren van warmtelekkages met behulp van warmtebeelden, of het creëren van een Digitale Twin in combinatie met ondergrondse of bovengrondse infrastructuur, onze drone metingen en online 3D Survey Portal bieden uitkomst.

Wilt u ontdekken hoe een professionele drone meting voor gemeentes bij u van onschatbare waarde kan zijn? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.