Digitaliseer het strand

Drone mapping en dataprocessing zorgen voor hoge nauwkeurigheid en tijdwinst bij het maken diverse berekeningen.

Middels fotogrammetrie hebben we een deel wat aan zand overschot (aanwas) op het strand in kaart gebracht.

Nu we op meerdere momenten het strand hebben ingemeten, kunnen we in onze 3D Survey Portal nauwkeurig het aantal kuub zand meten en zien hoe de zandophoping zich in de loop der tijd vormt op het strand. Volume berekenen middels onze 3D Survey Portal is dan eenvoudige en snel te realiseren. Door de import van Jarkusraaien krijgen we overzichtelijke dwarsprofielen. Machine besturing modellen kunnen eenvoudig worden geëxporteerd voor gebruik. Een project als ‘digital twin’ zorgt voor een betere performance. Dit was nodig voor een project waarbij kabels vanaf windturbine parken aan land komen om vervolgens verder landinwaarts op het hoogspanningsstation te worden aangesloten. 3D GEO DATA werkt in de basis mee aan de  grote energie transitie van Nederland.

Met enige regelmaat vliegen wij met drones en maken wij 3D terreinmodellen van stranden, duinen en Natura2000 gebieden. Dit maal waren we actief op het strand van Wijk aan Zee.