Digitaliseer 115 hectare havengebied

Havengebied als 3D terreinmodel

In de voorbereiding op toekomstige projecten en in het kader van de energietransitie heeft 3D GEO DATA een deel van de Maasvlakte II, met drone mapping in kaart gebracht. Met een oppervlakte van ruim 115 hectare is een basis gelegd (nulmeting), waarmee ingenieurs en aannemers tot in detail het project kunnen optimaliseren.

Risicogebied

Het vliegen met drones binnen een risicogebied is niet voor iedereen weggelegd. Binnen dit project hebben we te maken met diverse uitdagingen waarbij je als drone-operator over de nodige papieren moet beschikken en aanvullende maatregelen moet nemen. Een goede samenwerking met stakeholders zoals het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en TenneT is noodzakelijk.

Vitale infrastructuur

Binnen dit deel van het havengebied Rotterdam hebben we te maken met vitale infrastructuur als snelwegen, spoorwegen, een rangeerterrein voor goederentransport, een hoogspanningsnet en windturbines met elektromagnetische velden. Vooraf zijn de nodige voorbereidingen met betrokken partijen en stakeholders noodzakelijk.

3D Survey Portal

Nu het complete werkgebied beschikbaar is als een 3D-projectmodel beschikt men over een overvloed aan informatie. De verschillende partijen met elk hun eigen discipline kunnen via autorisatie toegang krijgen tot de data.

Dit alles, vanaf drone mapping op locatie tot en met het 3D terreinmodel in de 3D Survey Portal, hebben we binnen enkele dagen gerealiseerd.