3D-projectinformatie voor de energietransitie van TenneT

TenneT realiseert met het project ‘Hollandse Kust Noord (west Alpha & Beta)’ de aansluiting van de windparken die op de Noordzee worden aangelegd met het landelijke elektriciteitsnet.

Energieaanlanding

Als onderdeel van dit project legt de Combinatie NRG in opdracht van TenneT de landkabels aan vanaf het strand van Wijk aan Zee tot aan het bestaande hoogspanningsstation langs de A9.

Aanvang met gedetailleerde nulmeting

Voordat de activiteiten op het land met de ‘aanlanding’ echt van start mochten gaan, hebben we vooraf een grondige nulmeting uitgevoerd. We hebben het gehele gebied middels dronemapping gedigitaliseerd. Tijdens de uitvoering hebben we op verschillende locaties tussentijdse metingen gedaan. Op deze manier kun je het project (3D) goed monitoren en krijg je direct inzicht in details zoals grondverzet, volumeberekeningen, risicogebieden en een gedetailleerde orthofoto.

Voordelen van 3D GEO DATA

Middels een korte film vertellen NRG en TenneT over hun ervaringen met de inzet van drones en waarom ze hebben gekozen voor 3D GEO DATA als digitalisatiepartner.

Gebied met veel uitdagingen

Het gebied waarboven we met de drone actief waren, was zeer divers. Een gebied dat vraagt om een gedegen aanpak, en met de nodige mitigerende maatregelen. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar alles wat we in Nederland hebben, was in deze 12 kilometer aanwezig. Zo hebben we onder andere te maken met:

 • Natura 2000 (duinen)
 • Industrie (Tata Steel)
 • Havengebied
 • Snelwegen
 • Woongebied
 • Bedrijventerrein
 • Recreatie
 • Zee en strand

3D-projectinformatie via de Survey Portal als een ‘Digital-Twin’

Zodra het project eenmaal is gedigitaliseerd, kunnen diverse partijen middels een autorisatieplan direct toegang krijgen tot de Survey Portal. Hier zijn veel metingen en berekeningen eenvoudig te maken en kunnen naar wens tekeningen en/of dwarsprofielen worden geïmporteerd. Projectinformatie downloaden voor bijvoorbeeld machinebesturing is ook in enkele klikken gerealiseerd. Dit alles kan eenvoudig, met aangevulde rapportages, worden gedeeld met stakeholders, omgevingsmanagement en andere belanghebbenden. Denk aan:

 • Rijkswaterstaat
 • Gemeenten (Beverwijk / Velsen)
 • Deltaris
 • Diverse hoofd- en onderaannemers
 • PWN
 • Natuurbescherming
Werkzaamheden op het strand (aanleg terp) met daar achter Tata Steel, gezien vanuit de Noordzee.

Het complete gebied in kaart.

Volume berekening welke in de Survey Portal eenvoudig is uit te voeren.